Tentoonstelling Post uit de Vergetelheid

Op 26 januari 2018, de dag voor Holocaust Memorial Day, werd de tentoonstelling geopend in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. “Waarom schrijf je me niet?” is in het Nationaal Onderduikmuseum te zien tot 21 mei. Er hoort ook een educatief programma voor de scholen bij.
Meer over de achtergronden van de tentoonstelling is te vinden op de website www.pudv.nl.